เรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

ทำไมต้องเรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ตอบโจทย์การเรียนขับรถ พร้อมกับการสอบใบขับขี่แบบครบวงจร

บนพื้นที่ 9 ไร่ โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จัดตั้งโดยบริษัท แอลทีพี อินเทกกริที จำกัด เป็นโรงเรียนสอนขับรถ พร้อมกับการสอบใบขับขี่ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรที่เปิดสอนจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์และเรียนขับรถในประเภทหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ พร้อมใบขับขี่ และหลักสูตรการสอนขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมสอบใบขับขี่ โดยเมื่อผู้เรียนขับรถที่ ดี-วัน เรียนจบหลักสูตร และสอบผ่านทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การทดสอบภาคทฤษฎี และการทดสอบภาคปฏิบัติขับรถ จากที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะได้รับหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถนำหนังสือรับรองไปดำเนินการขอออกใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที

ผู้เรียนลงเรียนและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย โดยโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน พร้อมให้บริการทั้งการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ และ การสอบใบขับขี่รถยนต์

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน เปิดเรียนทุกวัน (08.00 น. – 19.00 น.) ไม่เว้นวันหยุด ผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ และการสอบใบขับขี่รถยนต์สามารถเลือกสอบได้ทุกอาทิตย์ที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน สะดวกสำหรับผู้เรียนเนื่องจากไม่ต้องจองคิวไปสอบใบขับขี่ที่ กรมการขนส่งทางบก อีกต่อไป

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน มีสนามฝึกขับที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งสนามดังกล่าวยังเป็นสนามสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับสถานที่สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ หรือสอบใบขับขี่รถยนต์ตั้งแต่ตอนเรียน

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน มีระบบสอบทฤษฎีเชื่อมต่อกับระบบสอบของ กรมการขนส่งทางบก โดยโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน เป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์ และสอนขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมการจัดสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน ที่มีมาตรฐานรายแรกในย่านสุขุมวิท ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน มีการติดตั้งระบบติวข้อสอบที่ทันสมัยใช้งานง่าย ให้ผลการสอบใบขับขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ในระดับเลิศ

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ดำเนินการสอนด้วยครูผู้สอนที่มีใบอนุญาตจาก กรมการขนส่งทางบก โรงเรียน ดำเนินการฝึกขับรถออกถนนจริงที่มีเนื้อหาเน้นทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้เรียนขับรถได้อย่างมั่นใจและขับรถด้วยความตระหนักในความปลอดภัยตลอดเวลา นอกจากนี้ โรงเรียน ยังคัดสรรครูผู้สอนที่มีความสุภาพและมีครูสุภาพสตรีสำหรับนักเรียนหญิงอีกด้วย

ดี-วัน เป็นโรงเรียนสอนขับที่มีห้องรับรองพักผ่อนโอ่โถง โดยมีห้องอบรมการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ และสอบใบขับขี่รถยนต์ขนาด 50 คน และห้องอบรมขนาด 100 คน นั่งเรียนสบายไม่แออัด และมีที่จอดรถ 60 คัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-1170031, 02-1170091, 096-8366313, 083-8237997