โรงเรียนสอนขับรถยนต์ พร้อมใบขับขี่ ใกล้ฉัน

‘ขับได้’ กับ ‘ขับดี’ ต่างกันอย่างไร ความถูกต้องและความปลอดภัย ความสำคัญอันดับหนึ่งของการเรียน

‘ขับได้’ กับ ‘ขับดี’ ต่างกันอย่างไร ความถูกต้องและความปลอดภัย ความสำคัญอันดับหนึ่งของการเรียนขับรถ ความถูกต้องและความปลอดภัยในการขับขี่ จำเป็นแค่ไหนกับการเรียนขับรถ? การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยบ้านเรา สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินนับเคสไม่ถ้วนต่อปี ต้องยอมรับว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการขับขี่รถอย่างถูกต้อง ไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ดีพอ และประมาททั้งต่อตนเองและผู้อื่น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่กรมการขนส่งทางบกพยายามพัฒนาการทดสอบใบขับขี่รถยนต์ และการทดสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ‘ขับได้’ กับ ‘ขับขับดี’ แตกต่างกันอย่างไร การขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ให้ ‘ขับได้’ กับ ‘ขับดี’ นั้น มีความแตกต่างกันอย่างน่ากลัวซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นความแตกต่างในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึง แม้ทั้ง 2 รูปแบบจะผ่านการทดสอบใบขับขี่รถยนต์ หรือสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์จากกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อย จนได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่ไว้ในครอบครองแล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ขับรถที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง 1. ผู้ที่ ‘ขับรถได้’ คือ ผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ หรืออาจจะมีใบขับขี่แล้ว แต่ไม่ได้มีความรู้สำคัญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างครบถ้วน ผู้ขับรถได้ ส่วนมากมักรู้แค่การบังคับรถ ฝึกขับรถด้วยตัวเอง หรือสอนด้วยผู้อื่นที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการสอนขับรถได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ผู้ขับรถได้อาจจะรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถแต่ก็เป็นแค่บางส่วน ไม่ทั้งหมด และที่สำคัญยังขาดความรู้ทักษะการขับรถ และความรู้ด้านต่างๆ อีกมาก 2. ผู้ที่ ‘ขับรถดี’ คือ…