อบรม 1 ชั่วโมง กับโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

สำหรับผู้ที่ต้องการอบรม 1 ชั่วโมงเพื่อไปต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปีที่กรมการขนส่งทางบก

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ไม่เพียงเปิดสอนหลักสูตรเรียนขับรถเพื่อสอบใบขับขี่ หลักสูตรเสริมทักษะเฉพาะด้าน หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงเพื่อต่อใบขับขี่และอบรมเพื่อไปสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น แต่ยังมีหลักสูตรอบรม 1 ชั่วโมง เพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี ด้วยมาตรฐานและคุณภาพสูงสุดของกรมการขนส่งทางบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาติขับขี่ชนิด 5 ปี ที่ยังไม่ขาดต่ออายุ
  • ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายมีคำสั่งห้ามรับใบอนุญาติขับรถ
  • ต้องไม่เป็นผู้พิการตามระเบียบของกรมการขนส่งกำหนด
  • ผ่านการทดสอบสายตาและความสามารถในการใช้เบรคเท้า (ดำเนินการการทดสอบที่โรงเรียน)

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตร
  • ใบอนุญาติขับรถเดิม ชนิด 5 ปี ที่ไม่ขาดต่ออายุ และสำเนาใบอนุญาติ
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

หัวข้อการอบรม

  • การขับรถอย่างปลอดภัย
  • มารยาทในการขับรถ

วันและเวลาที่ทำการอบรม: อบรมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจัดสอบ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายธุรการ เบอร์ 021170091, 021170031)

เมื่อผู้สมัครเรียนครบทุกหัวข้อการอบรมแล้ว จึงได้รับหนังสือรับรองการอบรมจากทางโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-1170031, 02-1170091, 096-8366313, 083-8237997