ทำไมต้องเรียนขับรถที่ ดี-วัน

 • บนพื้นที่ 9 ไร่ โรงเรียนสอนขับรถดี-วันจัดตั้งโดยบริษัท แอลทีพี อินเทกกริทีจำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรที่เปิดสอนจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถในประเภท หลักสูตรการสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ และหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ เมื่อผู้เรียน เมื่อ เรียนจบหลักสูตรเรียนเพื่อสอบใบขับขี่ และสอบผ่านจากที่โรงเรียนแล้วจะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำหนังสือรับรองไปดำเนินการขอใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก
 • ผู้เรียนลงเรียนและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • เรียนได้ทุกวัน (08.00 น– 19.00 น) ไม่เว้นวันหยุด สอบได้ทุกอาทิตย์ สะดวก สำหรับผู้เรียน ไม่ต้องจองคิวไปสอบที่กรมฯขนส่งอีกต่อไป
 • มีสนามฝึกขับที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นสนามสอบ ผู้เรียนจึงมีความคุ้นเคย สถานที่สอบตั้งแต่ตอนเรียน
dlt_logo
ทำไมต้องเรียนขับรถที่ ดี-วัน
 • มีระบบสอบทฤษฎีเชื่อมต่อกับระบบสอบของกรมฯขนส่ง
 • ติดตั้งระบบติวข้อสอบที่ทันสมัย ให้ผลเลิศ
 • สอนด้วยครูผู้สอนที่มีใบอนุญาติจากกรมฯขนส่ง และมีครูสุภาพสตรีสำหรับนักเรียนหญิง
 • มีห้องรับรองพักผ่อนโอ่โถง ห้องอบรมขนาด 50 คน และห้องอบรมขนาด 100 คน นั่งเรียนสบายไม่แออัด และมีที่จอดรถ 60 คัน

แนวคิด ดี-วัน

ความมุ่งมั่นของพวกเรา ผู้บริหารและพนักงาน ดี-วัน
null

คุณภาพและความประทับใจเหนือความคาดหมาย คือหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานของเรา

อรรถสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ผู้อำนวยการ

null

เราดำเนินการพัฒนาในด้านหลักสูตร บุคคลากรและ ระบบการจัดการ อย่างต่อเนื่อง

จุติมาฆ์ หงษ์สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการ

null

ความปลอดภัยคือเป้าหมายสูงสุด ที่องค์กรเราเน้นและถ่ายทอดให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างตั้งใจ

พิจิตรา หล่อธีรพงศ์
รองผู้อำนวยการ

ที่นี่ สำหรับทุกคน ยึดถือปรัชญาเดียวกันคือ ทำอะไรต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ไม่เอาเปรียบใคร แน่วแน่ที่จะทำสิ่งดีๆ โครงการ โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จึงเกิดขึ้น ด้วยเป้าหมาย ที่ชัดเจนว่า เราจะเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่เน้นด้านคุณภาพและความมีมาตรฐานของการสอน ระดับสูง เน้นด้านความประทับใจในการให้บริการ โดยเฉพาะต้องมอบสิ่งที่มีคุณค่าและที่คู่ควรให้สมกับ ความไว้วางใจที่ผู้เรียนได้มอบให้แก่พวกเรา และที่สำคัญเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วย พัฒนาผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ลดจำนวน ผู้คนเสียชีวิตหรือสูญเสียคนที่รัก และทรัพย์สิน ที่มีมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงทุกวันในบ้านเมืองของเรา

หลักสูตรและค่าเรียน

หลักสูตรที่ ดี-วัน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. เรียนเพื่อสอบใบขับขี่ 2. เพื่อเสริมทักษะ และ
3. อบรมเพื่อต่อใบขับขี่และอบรมเพื่อไปสอบใบขับขี่ที่กรมฯขนส่ง

(หลักสูตรทั้ง 3 ประเภทมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์)

หลักสูตรการเรียนเพื่อสอบใบขับขี่

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขับรถยนต์และจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และมีความพร้อมเพื่อสอบใบขับขี่
 • มีความรู้เรื่องกฏจราจร สัญญาณไฟจราจร และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

null

null

หลักสูตรเสริมทักษะ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เป็นการเรียนตัวต่อตัว ออกแบบเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะที่ต้องการได้อย่างเต็มที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

null

null

อบรมเพื่อต่อใบขับขี่และอบรมเพื่อไปสอบใบขับขี่ที่กรมฯขนส่ง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สำหรับการต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี ผู้สมัครสามารถอบรม 1 ชั่วโมงที่โรงเรียนและนำใบรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ที่กรมฯขนส่งได้เลย ไม่ต้องเสียเวลารอจองคิวการอบรมที่กรมฯขนส่ง
 • สำหรับผู้ที่ต้องการไปสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่กรมฯขนส่ง สามารถมาอบรม 5 ชั่วโมง และนำใบรับรองจากโรงเรียน ไปยื่นขั้นตอนการสอบที่กรมฯ ขนส่ง ได้เลย ไม่ต้องรอคิวนัดอบรมที่กรมฯขนส่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

null

การสมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสาร การทดสอบและ การเลือกเวลา

ความประทับใจ