หลักสูตรเสริมทักษะเฉพาะด้าน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เป็นการเรียนตัวต่อตัว ออกแบบเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ เช่น ติวท่าสอบเพื่อให้ผู้เรียนใช้ไปสอบที่กรมการขนส่งทางบกเอง, สอนการขับเพื่อให้เกิดความชำนาญเพิ่มเติมหลังได้ใบขับขี่แล้ว, สอนเทคนิกการถอยจอดรถในที่แคบหรือที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

ค่าเรียน

2 ชั่วโมง 1,000 บาท (รวมรถ)