หลักสูตรเสริมทักษะเฉพาะด้าน รถจักรยานยนต์ Auto, Wave, และ Mini Bike

เป็นการเรียนเสริมทักษะตามที่ต้องการของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดว้านซ์ เช่น ติวท่าสอบเพื่อให้ผู้เรียนใช้ไปสอบที่กรมการขนส่งทางบกเอง, สอนการขับขี่เพื่อให้เกิดความชำนาญเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังได้ใบขับขี่แล้ว เป็นต้น

ค่าเรียน

2 ชั่วโมง 1,000 บาท (รวมรถ)