หลักสูตรและค่าเรียนขับรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน เข้าใจดีถึงความกังวลของผู้ที่เริ่มฝึกขับรถยนต์เรามุ่งมั่นสร้างผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย รู้สึกมั่นใจ และมีความรับผิดชอบบนท้องถนน เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การช่วยให้ผู้เรียนสอบใบขับขี่ผ่านเท่านั้น แต่คือการสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย ส่งเสริมการขับรถด้วยหลักคิดเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้เรียนคำนึงถึงชีวิตของตัวเอง ผู้ที่นั่งในรถมาด้วย และผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนขับรถจะได้รับ

 • มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย และมีความพร้อมเพื่อสอบใบขับขี่
 • มีความรู้เรื่องกฏจราจร สัญญาณไฟจราจร และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและอุปกรณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการขับให้ปลอดภัยและการบำรุงรักษารถ
 • ได้รับการฝึกฝนท่าปฏิบัติที่ใช้สอบในสนามสอบจริงเพื่อให้เกิดความพร้อมในการสอบ
 • ได้รับการติวข้อสอบเพื่อให้เกิดความพร้อมในการสอบทฤษฎี
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรถเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาได้

หลักสูตรการเรียนขับรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่ (ค่าเรียน 6,000 บาท)

สามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่ขับรถเป็นอยู่แล้วหรือไม่เคยขับรถมาก่อน หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 3. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  • การตรวจเช็ครถประจำวัน
  • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
  • การควบคุมและบังคับรถยนต์ให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
  • การใช้คลัทช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
  • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 2. การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
  • การขับรถเดินหน้าและการหยุดรถเทียบทางเท้า
  • การควบคุมความเร็วรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส)
  • การกลับรถทางแคบ
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
  • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่างๆ
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
  • การหยุดรถ และการจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
  • การหยุดรถบนทางราบ
  • การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 3. การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริงไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-1170031, 02-1170091, 096-8366313, 083-8237997