หลักสูตรอบรมเรียนขับรถเฉพาะด้านสำหรับสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

หลักสูตรการอบรมเรียนขับมอเตอร์ไซค์เพื่อสอบใบขับขี่ เป็นการอบรมในรูปแบบกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอยู่แล้ว หลักสูตรนี้มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

อบรมภาคทฤษฎี อย่างน้อย 5 ชั่วโมง

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) [1 ชั่วโมง]
2. การขับขี่รถอย่างปลอดภัย [2 ชั่วโมง 30 นาที]
3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ [1 ชั่วโมง]
4. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล [30 นาที]

ฝึกภาคปฏิบัติ อย่างน้อย 10 ชั่วโมง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่มอเตอร์ไซค์ [5 ชั่วโมง]
2. การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ [5 ชั่วโมง]

ค่าเรียนหลักสูตรอบรมเรียนขับรถเฉพาะด้านสำหรับสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

• 1,000 บาท

สนใจติดต่อเรียนขับรถยนต์ และเรียนขับมอเตอร์ไซค์ พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย กับโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-1170031, 02-1170091, 096-8366313, 083-8237997