เรียนขับรถ

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ดีกว่าเรียนขับรถด้วยตัวเองอย่างไร การขับรถยนต์หรือขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนน ไม่เพียงแค่ต้องขับให้ได้เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ผู้ใช้รถจำเป็นต้องรู้มากกว่าแค่การขับรถได้คือการ ‘ขับรถเป็นและดี’ ผู้ใช้รถบนท้องถนนทุกคน ต้องรู้จักวิธีการขับรถที่ถูกต้อง เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมเดินทาง และต่อผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างพื้นฐานสังคมการขับขี่ที่ปลอดภัย การเรียนขับรถให้มีพื้นฐานการขับขี่ที่ดี จึงไม่ใช่ใครก็สามารถสอนก็ได้ เพราะทักษะในการสอนขับรถอย่างปลอดภัย ต้องผ่านการสอนจากผู้สอนที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็น โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีบุคลากรที่สามารถสอนขับรถได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และยังเป็นผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วอีกด้วย 5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ดีกว่าเรียนขับรถด้วยตัวเองอย่างไร 1. เรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มั่นใจได้ว่าคุณจะเรียนขับรถอย่างถูกต้อง โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเปิดสอนจากกรมการขนส่งทางบก มีครูฝึกสอนขับรถที่ผ่านการคัดสรร และคัดกรองคุณลักษณะต่างๆ มาเป็นอย่างดี ครูผู้สอนไม่เพียงต้องผ่านบททดสอบต่างๆ ที่เข้มงวดจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น แต่ยังสั่งสมประสบการณ์ในการฝึกสอนขับรถ จนมีความเชี่ยวชำนาญในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการขับรถให้กับผู้เรียน สามารถสอนได้อย่างถูกต้อง ทั้งการฝึกขับรถในภาคปฏิบัติ และมีความแม่นยำในภาคทฤษฎี ซึ่งแตกต่างจากการเรียนขับรถด้วยตัวเอง หรือเรียนจากโรงเรียนสอนขับรถที่ไม่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบกอย่างแน่นอน ที่จะเน้นฝึกขับอย่างเดียว โดยคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ถูกสอนมานั้นถูกต้องจริงแล้วหรือไม่ 2. เรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ได้รู้กฎจราจรสำคัญ รู้หลักการทักษะการขับที่ถูกต้องซึ่งสำคัญมาก การเรียนขับรถไม่ใช่แค่เพียงเรียนเพื่อให้ขับรถได้เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องข้อกฎหมายจราจรสำคัญ ที่ผู้ขับขี่รถทุกคนจำเป็นต้องรู้…

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นอย่างไร

มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นอย่างไร สำรวจมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ทกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการคุมเข้มมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกข้อ ผ่านการอบรม และทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเกณฑ์การพิจารณามากมาย ทำให้ผู้สนใจเรียนขับรถสามารถมั่นใจและไว้วางใจในคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ว่าจะเป็นตัวเลือกของการเรียนขับรถที่ดีที่สุด กว่าจะมาเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้คุณภาพและมาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่าย กรมการขนส่งทางบกได้มีข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานปฏิบัติสอนขับรถ ทั้งการบริหารจัดการในโรงเรียน, อาคารเรียน, สถานที่เรียนขับรถ, อุปกรณ์การเรียนและการสอบใบขับขี่ รวมถึงคุณภาพของบุคลากรครูผู้ฝึกสอนในโรงเรียน ตัวอย่างเกณฑ์กำหนดต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 1. อาคารเรียนและสถานที่ฝึกเรียนขับรถ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้รับรอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ห้องทำการ, ห้องสุขา และห้องเรียนภาคทฤษฎีที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตรต่อ 1 ห้อง และต้องแยกห้องให้เป็นสัดส่วน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน อากาศถ่ายเทสะดวก สถานที่ไม่มีมลพิษทางเสียงที่รบกวนต่อการเรียน 2. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ได้มาตรฐาน สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้จะเรียนได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 3. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีเครื่องทดสอบข้อเขียนแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สำหรับใช้ในการสอบภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่กรมการขนส่งทางบกใช้ทดสอบกับประชาชนทั่วไป 4. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีอุปกรณ์สำหรับการควบคุมดูแลการเรียนการสอน ตลอดจนการทดสอบการขับขี่ของผู้เรียน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ มีเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้กับระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์…

โรงเรียนสอนขับรถ

ปลอดภัยไว้ก่อน 6 เช็คลิสต์ วิธีลดและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จากโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

ปลอดภัยไว้ก่อน 6 เช็คลิสต์ วิธีลดและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน จากโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ขับขี่ปลอดภัยด้วย 6 ขั้นตอนเชิงป้องกันจาก โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ทุกๆ การขับขี่บนท้องถนน มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกขณะ ความจริงที่น่าตกใจคือ ประเทศไทยมีประชากรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดในอาเซียน และเกิดอุบัติเหตุเยอะสูงสุดติดอันดับ Top 10 ของโลกทุกปี! อุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่เพียงสร้างความสูญเสียให้กับผู้ประสบภัย แต่ยังสร้างบาดแผลในใจให้กับคนรอบข้างที่ต้องคอยดูแล สูญเสียเงินทองที่หามาทั้งชีวิต หรือต้องดิ้นรนหาเงินมารักษา อาจหดหู่ถึงขั้นอยากจบชีวิต เรื่องน่าสลดเหล่านี้เกิดจาก ‘อุบัติเหตุ’ คำที่หลายๆ คนฟังแล้วรู้สึกเฉยๆ แต่แท้จริงแล้วอยู่ใกล้กับชีวิตของพวกเราทุกคนมากกว่าที่คิด หยุดเหตุการณ์เลวร้าย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เริ่มได้ที่ตัวเรา ผู้ขับรถทุกคนสามารถควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทักษะขับขี่ที่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ ละเลยไม่ใส่ใจในกฎจราจร หรือใช้รถในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ตลอดจนการขับรถในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย 6 เช็คลิสต์ วิธีลดและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 1. ตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ หนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก ‘คน’ ขับรถในขณะที่ร่างกายไม่มีความพร้อม เช่น นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมาขับ, รับประทานยาที่มีผลต่อการขับขี่ ยาแก้ปวด…

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ พร้อมใบขับขี่ ใกล้ฉัน

‘ขับได้’ กับ ‘ขับดี’ ต่างกันอย่างไร ความถูกต้องและความปลอดภัย ความสำคัญอันดับหนึ่งของการเรียน

‘ขับได้’ กับ ‘ขับดี’ ต่างกันอย่างไร ความถูกต้องและความปลอดภัย ความสำคัญอันดับหนึ่งของการเรียนขับรถ ความถูกต้องและความปลอดภัยในการขับขี่ จำเป็นแค่ไหนกับการเรียนขับรถ? การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยบ้านเรา สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินนับเคสไม่ถ้วนต่อปี ต้องยอมรับว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการขับขี่รถอย่างถูกต้อง ไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ดีพอ และประมาททั้งต่อตนเองและผู้อื่น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่กรมการขนส่งทางบกพยายามพัฒนาการทดสอบใบขับขี่รถยนต์ และการทดสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ‘ขับได้’ กับ ‘ขับขับดี’ แตกต่างกันอย่างไร การขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ให้ ‘ขับได้’ กับ ‘ขับดี’ นั้น มีความแตกต่างกันอย่างน่ากลัวซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นความแตกต่างในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึง แม้ทั้ง 2 รูปแบบจะผ่านการทดสอบใบขับขี่รถยนต์ หรือสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์จากกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อย จนได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่ไว้ในครอบครองแล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ขับรถที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง 1. ผู้ที่ ‘ขับรถได้’ คือ ผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ หรืออาจจะมีใบขับขี่แล้ว แต่ไม่ได้มีความรู้สำคัญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างครบถ้วน ผู้ขับรถได้ ส่วนมากมักรู้แค่การบังคับรถ ฝึกขับรถด้วยตัวเอง หรือสอนด้วยผู้อื่นที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการสอนขับรถได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ผู้ขับรถได้อาจจะรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถแต่ก็เป็นแค่บางส่วน ไม่ทั้งหมด และที่สำคัญยังขาดความรู้ทักษะการขับรถ และความรู้ด้านต่างๆ อีกมาก 2. ผู้ที่ ‘ขับรถดี’ คือ…

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ความแตกต่างที่สอนอย่างจริงใจ ให้มากกว่าแค่ขับรถได้

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ความแตกต่างที่สอนอย่างจริงใจ ให้มากกว่าแค่ขับรถได้ เรียนขับรถอย่างสบายใจ จริงใจในทุกขั้นตอนการสอน ที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน โรงเรียนสอนขับรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ มาเรียนที่นี่นอกจากจะได้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร และได้เรียนขับรถอย่างปลอดภัยแล้ว ผู้เรียนยังสามารถสอบใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่โรงเรียนได้เลย จุดเริ่มต้นของโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน มาจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้รถบนท้องถนนของสมาชิกคนสำคัญในครอบครัว ซึ่งสามารถส่งผลกระทบที่ดีหรือเสียอย่างร้ายแรงได้ต่อชีวิตประจำวันของทั้งผู้ขับเองและทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นฐานของการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์บนท้องถนนที่ดีนั้น เกิดขึ้นได้จากการเรียนการสอนขับรถยนต์และสอนขับมอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องนี่เอง ผู้ขับขี่รถทุกคนควรมีทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย จึงจะสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ สถิติการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนไทย อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ในบางปีอาจหนักถึงขั้นขึ้นสู่อันดับ 2 ของโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งสาเหตุล้วนมาจากทักษะการขับขี่รถยนต์และขับมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ถูกต้อง โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ก่อตั้งขึ้นจากการมองเห็นปัญหาอันตรายเหล่านี้ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันคุณภาพการขับขี่ของคนไทย ให้เป็นสังคมการจราจรที่มีคุณภาพ และมีมิตรภาพต่อกัน โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน แตกต่างอย่างจริงใจ ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด คุณภาพและมาตรฐานการสอนขับรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ครอบคลุมในทุกๆ มิติ นับตั้งแต่ผู้เรียนย่างก้าวมาถึงโรงเรียน ในบรรยากาศโปร่งโล่ง รู้สึกปลอดภัยและสบายใจ คนทำงานจากทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียนล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำงานด้วยใจรัก ยินดีน้อมรับคำติชมและความคิดเห็นจากผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนขับรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ในตั้งแต่วันแรกที่เปิดทำการ ทำให้โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนมากกว่า…

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ สะดวก ไว ผ่านง่ายๆ ทำได้ที่ดี-วัน

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ สะดวก ไว ผ่านง่ายๆ ทำได้ที่ดี-วัน เรียนขับมอเตอร์ไซค์ พร้อมสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในที่เดียว! หลายคนเริ่มต้นจากการหัดขับมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเอง เรียนจากคนรู้จักหรือคนในครอบครัว โดยไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าทักษะการขับมอเตอร์ไซค์ที่เรียนรู้มานั้นถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ เพียงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของการขับมอเตอร์ไซค์แบบผิดวิธี อาจนำมาสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไม่มีใครอยากให้เกิด จะดีกว่าไหม ถ้าคุณสามารถมีทักษะการขับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ในขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนสอนขับรถที่มีครูผู้ฝึกสอนพร้อมใบอนุญาตสอนขับมอเตอร์ไซค์ มีประสบการณ์และความชำนาญในการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย ให้คุณสามารถทดลองขับมอเตอร์ไซค์บนถนนจริง และยิ่งตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวก ด้วยการเรียนขับมอเตอร์ไซค์ พร้อมสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ในที่เดียว เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการเรียนขับมอเตอร์ไซค์ และสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ จะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตามสถานที่ต่างๆ ได้ ผู้ขับต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายจราจร ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และก่อนที่จะมีใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้นั้น จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ คุณสมบัติของผู้ขับรถจักรยานยนต์ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล ในขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซีได้ อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลชั่วคราวได้ทุกประเภท และอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะได้ หลักสูตรการอบรมขับรถจักรยานยนต์เพื่อสอบใบขับขี่ ที่โรงเรียนสอนขับรถ…

สอบใบขับขี่รถยนต์

สอบใบขับขี่รถยนต์ให้ผ่าน แบบง่ายๆ สบายใจ ทำได้ที่ดี-วัน

สอบใบขับขี่รถยนต์ให้ผ่าน แบบง่ายๆ สบายใจ ทำได้ที่ดี-วัน โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน สอนขับรถยนต์เข้าใจง่าย เรียนขับรถเป็นไวได้ดังใจคุณ สำหรับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถมาก่อนเลย อาจมีความกังวลเรื่องการสอบใบขับขี่รถยนต์ โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน พาไปดูภาพรวมการเรียนการสอน ในหลักสูตรการเรียนเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์ แล้วคุณจะรู้ว่ามาเรียนขับรถยนต์ ที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน สามารถช่วยให้คุณสอบใบขับขี่รถยนต์ผ่านได้แบบง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิดเลย หลักสูตรการเรียนเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์ 15 ชั่วโมง ที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในเบื้องต้นผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้ผู้เรียนได้ทำการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะประกอบไปด้วย 4 การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาทางกว้าง การทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบการมองเห็นสี ในแต่ละการทดสอบ เจ้าหน้าที่ดูแลการสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จะให้คำแนะนำในแต่ละบททดสอบ อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ ก่อนจะทำการทดสอบจริง เพียงทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ผู้เรียนก็จะสามารถผ่านทุกแบบทดสอบได้อย่างง่ายๆ เมื่อถึงเวลาทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หากผู้เรียนไม่ผ่านการทดสอบ จะสามารถทำการทดสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง เฉพาะในบททดสอบที่ไม่ผ่านเท่านั้น ไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมด และหากยังมีข้อผิดพลาด ก็สามารถทำการทดสอบได้ใหม่อีกครั้งในวันถัดไป…