เรียนขับรถ

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ดีกว่าเรียนขับรถด้วยตัวเองอย่างไร การขับรถยนต์หรือขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนน ไม่เพียงแค่ต้องขับให้ได้เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ผู้ใช้รถจำเป็นต้องรู้มากกว่าแค่การขับรถได้คือการ ‘ขับรถเป็นและดี’ ผู้ใช้รถบนท้องถนนทุกคน ต้องรู้จักวิธีการขับรถที่ถูกต้อง เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมเดินทาง และต่อผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างพื้นฐานสังคมการขับขี่ที่ปลอดภัย การเรียนขับรถให้มีพื้นฐานการขับขี่ที่ดี จึงไม่ใช่ใครก็สามารถสอนก็ได้ เพราะทักษะในการสอนขับรถอย่างปลอดภัย ต้องผ่านการสอนจากผู้สอนที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็น โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีบุคลากรที่สามารถสอนขับรถได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และยังเป็นผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วอีกด้วย 5 เหตุผล ทำไมต้องเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ดีกว่าเรียนขับรถด้วยตัวเองอย่างไร 1. เรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มั่นใจได้ว่าคุณจะเรียนขับรถอย่างถูกต้อง โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเปิดสอนจากกรมการขนส่งทางบก มีครูฝึกสอนขับรถที่ผ่านการคัดสรร และคัดกรองคุณลักษณะต่างๆ มาเป็นอย่างดี ครูผู้สอนไม่เพียงต้องผ่านบททดสอบต่างๆ ที่เข้มงวดจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น แต่ยังสั่งสมประสบการณ์ในการฝึกสอนขับรถ จนมีความเชี่ยวชำนาญในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการขับรถให้กับผู้เรียน สามารถสอนได้อย่างถูกต้อง ทั้งการฝึกขับรถในภาคปฏิบัติ และมีความแม่นยำในภาคทฤษฎี ซึ่งแตกต่างจากการเรียนขับรถด้วยตัวเอง หรือเรียนจากโรงเรียนสอนขับรถที่ไม่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบกอย่างแน่นอน ที่จะเน้นฝึกขับอย่างเดียว โดยคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ถูกสอนมานั้นถูกต้องจริงแล้วหรือไม่ 2. เรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ได้รู้กฎจราจรสำคัญ รู้หลักการทักษะการขับที่ถูกต้องซึ่งสำคัญมาก การเรียนขับรถไม่ใช่แค่เพียงเรียนเพื่อให้ขับรถได้เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องข้อกฎหมายจราจรสำคัญ ที่ผู้ขับขี่รถทุกคนจำเป็นต้องรู้…

โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นอย่างไร

มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นอย่างไร สำรวจมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ทกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการคุมเข้มมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกข้อ ผ่านการอบรม และทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเกณฑ์การพิจารณามากมาย ทำให้ผู้สนใจเรียนขับรถสามารถมั่นใจและไว้วางใจในคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ว่าจะเป็นตัวเลือกของการเรียนขับรถที่ดีที่สุด กว่าจะมาเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้คุณภาพและมาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่าย กรมการขนส่งทางบกได้มีข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนสอนขับรถที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานปฏิบัติสอนขับรถ ทั้งการบริหารจัดการในโรงเรียน, อาคารเรียน, สถานที่เรียนขับรถ, อุปกรณ์การเรียนและการสอบใบขับขี่ รวมถึงคุณภาพของบุคลากรครูผู้ฝึกสอนในโรงเรียน ตัวอย่างเกณฑ์กำหนดต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 1. อาคารเรียนและสถานที่ฝึกเรียนขับรถ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้รับรอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ห้องทำการ, ห้องสุขา และห้องเรียนภาคทฤษฎีที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตรต่อ 1 ห้อง และต้องแยกห้องให้เป็นสัดส่วน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน อากาศถ่ายเทสะดวก สถานที่ไม่มีมลพิษทางเสียงที่รบกวนต่อการเรียน 2. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ได้มาตรฐาน สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้จะเรียนได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 3. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีเครื่องทดสอบข้อเขียนแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สำหรับใช้ในการสอบภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่กรมการขนส่งทางบกใช้ทดสอบกับประชาชนทั่วไป 4. โรงเรียนสอนขับรถต้องมีอุปกรณ์สำหรับการควบคุมดูแลการเรียนการสอน ตลอดจนการทดสอบการขับขี่ของผู้เรียน อย่างน้อยดังต่อไปนี้ มีเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้กับระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์…