หลักสูตรและค่าเรียนขับรถ

หลักสูตรและค่าเรียนขับรถ ที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

หลักสูตรการเรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. หลักสูตรการเรียนขับรถเพื่อสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน

  • รายละเอียดหลักสูตรการเรียนขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน
  • หลักสูตรการสอนขับรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
  • หลักสูตรการสอนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่ขี่รถเป็นแล้วเท่านั้น)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จะได้รับ

  • หลักสูตรของโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จะช่วยให้ผู้เรียนขับรถมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขับรถยนต์และขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัย และมีความพร้อมสำหรับการสอบใบขับขี่รถยนต์ หรือการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์
  • หลักสูตรของโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จะช่วยให้ผู้เรียนขับรถมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร สัญญาณไฟจราจร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

 

2. หลักสูตรเสริมทักษะ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จะได้รับ

  • หลักสูตรเสริมทักษะของโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน เป็นการเรียนตัวต่อตัว ที่จะมีการออกแบบเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียนขับรถหรือเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่ต้องการได้อย่างเต็มที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

 

3. หลักสูตรอบรมเพื่อต่อใบขับขี่และอบรมเพื่อไปสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน จะได้รับ

  • หลักสูตรของโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี ไปอีก 5 ปี โดยผู้สมัครสามารถอบรม 1 ชั่วโมงที่โรงเรียนและนำใบรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลารอจองคิวการอบรมที่กรมการขนส่งทางบก
  • สำหรับผู้ที่ต้องการไปสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่กรมการขนส่งทางบก สามารถมาอบรม 5 ชั่วโมงที่โรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน และนำใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถ ดี-วัน ไปยื่นขั้นตอนการสอบที่กรมการขนส่งทางบก ได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอคิวนัดอบรมที่กรมการขนส่งทางบก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-1170031, 02-1170091, 096-8366313, 083-8237997